Hướng dẫn kích hoạt game, wallet code trên Steam.

4 năm trước
Đăng bởi Cay Master

Steam

Steam có 2 loại code : code game và code wallet. cách kích hoạt 2 loại code này cũng khác nhau :

Wallet code có 2 cách kích hoạt :

Trên website

Vào link sau và nhập code: https://store.steampowered.com/account/redeemwalletcode

Cách 2 trên steam app:

	Mở ứng dụng steam cho máy tính =>> Game =>> Redeem a steam wallet code và nhập code

Code game hoặc app trên steam :

Trên APP: 	Bạn mở ứng dụng steam cho máy tính =>> Game =>> active a product on steam =>>  next => IAGREE=>>> nhập code =>> NEXT, vậy là xong 
Trên WEB: Kích hoạt code trực tiếp tại đây:
https://store.steampowered.com/account/registerkey